Nyitólap >> Villamosenergia-piac >> Villamosenergia-piac bemutatása

Villamosenergia-piac bemutatása

A megváltozott jogszabályi környezet okán a honlapon szereplő adatok egyik része aktualitását vesztette. Frissítés folyamatban van, addig is szíves türelmüket kérjük. Bármilyen kérdés, információ nyújtás esetén a Call Centerünk rendelkezésre áll. 

A magyarországi villamosenergia-piac bemutatása

Ma Magyarországon a villamosenergia kiskereskedelmi piacán két szolgáltatási formát különböztetünk meg: a szabadpiaci ellátást és az egyetemes szolgáltatást. 2010-ben a teljes végfelhasználói fogyasztás 61%-a a szabadáras szegmensben, 39%-a hatósági áras szegmensben (egyetemes szolgáltatás keretében) zajlott. Egyetemes szolgáltatásra a lakossági fogyasztók, valamint a kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében együttesen 3x63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók jogosultak.

A teljes magyarországi kiskereskedelmi piacon, a korábbi áramszolgáltatók együttes részesedése a 2003-as liberalizációt követően is igen jelentős, 77%-os volt 2010-ben. Az erős piaci koncentráció dacára a villamosenergia-piacon olyan villamosenergia-kereskedők is megjelentek, akik a piacnyitással párhuzamosan hazai nagykereskedelmi tevékenységük mellé felhasználók ellátását is vállalták. Közöttük megtalálhatók a régióban több leányvállalattal rendelkező multinacionális vállalatok, és a kisebb hazai kereskedők is.

A villamosenergia felhasználók egy megkülönböztetett csoportja az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók. Ezek a felhasználók döntően lakossági fogyasztók, illetve kisfeszültségen vételező felhasználók, akiket a piaci hatásoktól egy bizonyos mértékig védeni szükséges. Ellátásukat az egyetemes szolgáltatók biztosítják, ami lényegében a villamosenergia-felhasználás szabályozott áron történő igénybe vételét teszi számukra lehetővé. Az egyetemes szolgáltatók ilyen értelemben speciális villamosenergia-kereskedőnek minősülnek.

A magyar villamosenergia-rendszer összes villamosenergia-felhasználása 2010-ben 39 TWh volt. A hazai villamosenergia-termelés 33,8 TWh; a villamosenergia-fogyasztás 34,7 TWh, melyben az import részaránya közel 15% (~5,2 TWh). A hazai bruttó villamos erőművi teljesítőképesség (9.317 MW) import nélkül is biztonságosan kielégíti a legmagasabb havi csúcsterhelést (6.560 MW decemberben). A villamosenergia-termelés kb. 21,5%-át a KÁT rendszerben előállított villamos energia teszi ki.

A felhasznált energiaforrások tekintetében nagyjából a következő a megoszlás:

-        37%-a hasadóanyag,

-        29%-a szénhidrogén,

-        14%-a szén,

-        7%-a megújuló energiaforrás,

-        13%-a import.

 

Jelenleg a magyar villamosenergia-behozatal legjelentősebb részét a szlovák import fedezi havi 300-600 GWh-val. Ezt követi az ukrán import, 100-250 GWh. A horvát 50-500 GWh exportszállítások voltak jellemzők 2010-ben.

A magyar villamosenergia-rendszer nemzetközi összeköttetései, átviteli kapacitásai, összhangban az UCTE (Európai Nagyfeszültségű Átviteli Rendszer) előírásokkal kellő mértékű, biztonságú és rugalmasan diverzifikálható kereskedelmi ügyletek lebonyolítását teszi lehetővé összességében mintegy 1500-2000 MW körüli (vagy akár azt is meghaladó) mértékben.

A szabadpiaci értékesítéstől és beszerzéstől kivételt képez a kapcsoltan termelt, illetve a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia (úgynevezett KÁT), amit az átviteli rendszerirányító a villamosenergia törvényben (VET -ben) előírt áron kötelezően átveszi, és  az értékesített villamos energia mennyiségének arányában szétosztja azt a végfelhasználókat ellátó villamosenergia-kereskedőkre, a végfelhasználókat közvetlenül ellátó erőművekre és külföldről vásárló végfelhasználókra. 2011. júliusától és ezzel a kötelezően átveendő  villamos energia mennyisége lényegesen csökken.

A KÁT minden felhasználónál – legyen az lakosság vagy vállalkozás – megjelenik,  befolyásolva ezzel a szabadpiacról beszerezhető villamos energia mennyiségét és az értékesítés árát. A KÁT a villamosenergia-törvény módosítása miatt 2011. júliusától a felhasználók villamos energia  fogyasztásának már csak  kb. 5-6 %-át teszi ki, ára pedig  változatlanul  30-33Ft/kWh körül alakul.

Az elosztó hálózati engedélyes szolgáltatásait a hálózat csatlakozási és hálózat használati szerződések alapján lehet igénybe venni. Ezért minden fogyasztónak rendelkeznie kell ezekkel a szerződésekkel. (A fogyasztónak rendelkeznie kell kereskedelmi vagy egyetemes szolgáltató szerződéssel is.)

Az egyetemes szolgáltatói engedélyesek olyan speciális kereskedők, akiket területi elhelyezkedés alapján a fogyasztók meghatározott csoportjánál központilag rögzített energiaárakkal és rendszerhasználati díjakkal ellátási kötelezettség terhel. Az egyetemes szolgáltatás igénybevételére jogosultak a lakossági fogyasztók, valamint a kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében együttesen 3x63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók. Az egyetemes szolgáltatói körbe tartoznak a lakosság mellett a költségvetési szervek és a közfeladatot ellátó intézmények, a helyi önkormányzatok és közfeladatot ellátó költségvetési intézményeik, a közfeladatot ellátó egyházi jogi személyek, valamint a közfeladatot ellátó alapítványi fenntartású intézmények.

 

A magyarországi piac, lakossági fogyasztók

Magyarország lakosságának száma 2011-ben 9,726 millió fő, a háztartások száma jelenleg kb.: 3.761.757.  A háztartások összessége a villamosenergia-vételezéshez 5.081.752 db csatlakozási ponttal rendelkezik. Így egy háztartáshoz átlagban 1,35 csatlakozási pont tartozik, azaz sok az egy háztartás ellátáshoz használt – legalább – két csatlakozási pontok száma.

Magyarországon a villamosenergia ellátottság 99%-os lefedettségű. Ma már a tanyavilágban élő közel 200.000 lakosból csak kb. 50%-nál nincs villamosenergia ellátás. Mivel a villamosenergia hálózati lefedettség majdnem teljes, illetve a hálózat további bővítése már rendkívül gazdaságtalan ezért a lakosságnál, mint fogyasztási egységszámnál a jövőben további bővüléssel nem lehet számolni.

A fogyasztási egységszám stagnálásából természetesen még nem következik az, hogy a lakosság villamosenergia felhasználásának mennyisége is változatlan marad. A növekedés azonban teljes egészében a gazdasági növekedés függvénye.

A MEH kimutatása szerint az összes egyetemes szolgáltató értékesítés 2010-ben  13.849.190 MWh volt, amelyből a lakosság villamosenergia felhasználása 10.616.176 MWh, így az egyéb egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználok (közfeladatot ellátó intézmények) fogyasztása 3.231.014 MWh.

 

Villamosenergia-piac szereplői

  • Elosztói (hálózati) engedélyes

Az elosztói engedélyes feladata, hogy az egyetemes szolgáltató és a kereskedő ál­tal beszerzett villamosenergiát vezetékein át eljuttassa a felhasználókhoz. Gondoskodik a hálózatról (annak üzemeltetéséről, karbantartásáról, fejlesz­téséről). Ezen belül felel többek között az új hálózatok kialakításáért (például új csatlakozási pont egyeztetése), az elszámolási mérésért (mérőleolvasás, „diktált" mérőállások fogadása, mérőellenőrzés, mérőcsere stb.), az üzem­zavarok elhárításáért.

Elosztói engedélyesek:

Elosztói engedélyes

Web

ELMŰ Hálózati Kft.

http://halozat.elmu.hu

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

http://halozat.emasz.hu

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

www.eon.hu

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

www.eon.hu

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

www.eon.hu

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.

www.edfdemaszhalozat.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Egyetemes szolgáltató

Az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók (lakosság és nem lakosság) részére értékesít villamos energiát kormány által szabályozott áron. A magyarországi villamosenergia törvény egyetemes szolgáltató körbe sorolja azt a lakossági fogyasztót, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát, és az így vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Egy felhasználási helynél, a lakosságnál is több csatlakozási pont is lehetséges. A közfeladatot ellátó intézményeknek a Magyar Államkincstárnál vezetett ún. törzskönyvi nyilvántartási számmal, vagy egyéb azonosítóval kell rendelkezniük, amellyel igazolják egyetemes szolgáltatói jogosultságukat.

Az egyetemes szolgáltatót – a MEH által jóváhagyott – üzletszabályzatban leírtak szerint határozatlan tartamú szerződés megkötésére irányuló kötelezettség terheli

Az egyetemes szolgáltatók az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóknak nem értékesíthetnek villamos energiát.

Abban az esetben, ha az egyetemes szolgáltatói körbe tartozó felhasználók ellátása veszélybe kerül, akkor a Magyar Energia Hivatal az ellátás biztosítása érdekében ún. végső menedékest jelöl ki.

Az egyetemes szolgáltatói körbe tartozó fogyasztók lehetnek profilos és idősoros fogyasztók. A Magyar Energia Hivatal a profilos fogyasztókra jellemző – átlagos – fogyasztási görbét készített, amelyek a menetrend adásához nyújtanak segítséget.

Az egyetemes szolgáltató körbe tartozó fogyasztók, automatikusan mérlegkör taggá válnak, így külön mérlegköri szerződést nem kell kötniük. Az egyetemes szolgáltatás igénybevételére jogosult felhasználóknak joguk van kilépni a szabadpiacra és a liberalizált piacon villamosenergia kereskedelmi engedélyestől is villamosenergiát vásárolni, illetve ha már kilépttek az egyetemes szolgáltatói körből, akkor – a kereskedőváltási szabályok szerint – vissza is léphetnek.

Az egyetemes szolgáltatás olyan villamosenergia-kereskedelmi mód, amely az ország teljes területén biztosít mindenki számára elérhető, ellenőrzött minősé­gű villamos energiát, hatóságilag ellenőrzött áron. Az egyetemes szolgáltatás árképzését korábban a Magyar Energia Hivatal ellenőrizte. 2010. évben a kormányváltást követően az árképzés a kormány hatáskörébe került.

Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron jogosultak az egyetemes szolgáltatóval szerződést kötni a külön jog­szabályban meghatározott költségvetési szervek és közfeladatot ellátó intéz­mények, a helyi önkormányzatok intézményei, a közfeladatot ellátó egyházi jogi személyek, valamint a közfeladatot ellátó alapítványi fenntartású intézmé­nyek.

Az egyetemes szolgáltató köteles minden felhasználójának garantált feltételek­kel nyújtani szolgáltatást.

Egyetemes szolgáltatók:

Egyetemes szolgáltató

Web

ELMŰ Nyrt

www.elmu.hu

ÉMÁSZ Nyrt

www.emasz.hu

E.ON Energiaszolgáltató Kft (Dél-dunántúli régió)

www.eon.hu

E.ON Energiaszolgáltató Kft (Észak-dunántúli régió)

www.eon.hu

E.ON Energiaszolgáltató Kft (Tiszántúli régió)

www.eon.hu

EDF DÉMÁSZ Zrt

www.edfdemasz.hu

 

  • Versenypiaci kereskedő

A versenypiaci kereskedő piaci alapon működik, piaci áron veszi és adja el az energiát. Kiszolgálhat lakossági és nem lakossági fogyasztókat is. Magyarországon kb. 140 kereskedő rendelkezik villamos energia engedéllyel. Ezek közül kb. 30 kereskedő folytat aktívan kereskedést a piacon és szolgál ki fogyasztókat.

  • MAVIR (Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító)

A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAVIR ZRt.) nagy hagyományokkal bíró, jelentős tapasztalattal rendelkező szervezet. A MAVIR létrehozását megelőzően az Országos Villamos Teherelosztó 1949 novembere óta látta el a rendszerirányítás műszaki feladatait. 2006. január 1-jétől pedig az integrált átviteli rendszerirányító (Transmission System Operator – TSO) létrejöttével az Országos Villamostávvezeték Rt. (OVIT Rt.) Üzemviteli Igazgatósága és a Magyar Villamos Művek Rt. (MVM Rt.) Hálózati Igazgatósága átkerült a rendszerirányítóhoz. A MAVIR feladatai a mai napra az alábbiakból tevődik össze:

 - gondoskodik a magyar villamosenergia-rendszer megbízható, hatékony és biztonságos irányításáról, a szükséges tartalékokról az erőművekben és a hálózaton,
 - felügyeli és gyarapítja a hálózati vagyont, elvégzi a megfelelő, üzembiztos ellátáshoz szükséges felújításokat, karbantartásokat és fejlesztéseket,
 - biztosítja a villamosenergia-piac zavartalan működését, további bővítését, az egyenlő hozzáférést a rendszerhasználók számára,
 - összegzi a villamosenergia-ellátás szereplőitől kapott adatokat,
 - tájékoztatja a piac szereplőit, hogy ne köttessenek megvalósíthatatlan szerződések,
 - összehangolja a magyar villamosenergia-rendszer működését a szomszédos hálózatokkal,
 - koordinálja a nemzetközi szakmai együttműködéseket,
 - a jövőbe tekintve elkészíti a hálózatfejlesztési stratégiát és javaslatot tesz az erőműpark fejlesztésére.

  • Termelői engedélyes

Aki villamos energia termelői működési engedéllyel vagy kiserőművi összevont engedéllyel rendelkezik.

A szükséges energiamennyiséget túlnyomórészt elavult hőerőművekben állítjuk elő, de meghatározó elem a Paksi Atomerőmű is. Az alternatív, megújuló energiák hasznosítása egyelőre minimális, de az EU vállalások miatt szükséges a fejlesztésük (pl: széllerőművek).

  • Szerződések

A liberalizált piacon a villamosenergia-kereskedelem és a hálózat üzemeltetése, illetve a csatlakozás kiépítése elválik egymástól. Ezért a korábbi egyetlen közüzemi szerződés helyett a felhasználónak három szerződéssel kell rendelkeznie.

A hálózati csatlakozási szerződés a hálózatra történő csatlakozás kérdéseit, a hálózathasználati szerződés a hálózathasználat kérdéseit szabályozza. E két szerződést az elosztói engedélyessel kell megkötni. A harmadik, úgy­nevezett villamosenergia-vásárlási (egyetemes szolgáltatói, vagy kereskedelmi) szerződés a villa­mos energia vásárlásának módját és árát szabályozza. Ezt a szerződést a felhasználónak az egyetemes szolgáltatóval vagy, ha a felhasználó kiválik az egyetemes szolgáltatásból, akkor versenypiaci kereskedővel kell megkötnie. Ha a felhasználó azt kéri, az egyetemes szolgáltató, illetve versenypiaci keres­kedő köteles a felhasználó hálózati csatlakozási és hálózathasználati, illetve villamosenergia-vásárlási szerződéseinek megbízottként vagy bizományosként történő összevont kezelésére.

  • A szolgáltatás ára

A felhasználó szempontjából az ár alapvetően két tényezőből tevődik össze: a villamosenergia-rendszer használatért fizetett díjból (törvényileg szabályozott) és a villamos energia árából.

A villamos energia ára az egyetemes szolgáltatásban hatóságilag ellenőr­zött.

A versenypiacon a piaci viszonyokhoz igazodó, egyedi, a szerződéses felek között létrejövő árak a jellemzőek.

  • Védendő fogyasztók

A villamosenergia-törvény védelem alá helyezi a legnehezebb helyzetben lévő fogyasztókat. Ez azt jelenti, hogy a védendő fogyasztók jogosultak bi­zonyos kedvezményekre, szolgáltatásokra, ez azonban az általuk fizetendő díjak mértékét nem befolyásolja (pl.: 6 havi részletfizetés). A védendő fogyasztók a kedvezményeket és szolgáltatásokat csak egy felhasználási helyen vehetik igénybe.

Szociálisan rászoruló fogyasztónak minősül az a természetes személy, aki, vagy akinek háztartásában élő bármely személy részesül vagy rendszeres szociális segélyben, vagy ápolási díjban, vagy az időskorúak járadékában, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, vagy otthonteremtési támogatásban, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, illetve mint nevelőszülő vagy hivatásos nevelőszülő saját háztartásában neveli a gon­dozásába elhelyezett, vagy átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.

Fogyatékkal élő fogyasztó az a természetes személy, aki vagy, akinek háztartá­sában élő személy részesül az alábbiak valamelyikében: a fogyatékos sze­mélyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban; a vakok személyi járadékában; a családok támogatásáról szóló törvény szerint magasabb összegű családi pótlékban. A szociálisan rászoruló és a fogyatékkal élő fogyasztó jogosultságát megfe­lelő igazolásokkal köteles a szolgáltató részére igazolni ahhoz, hogy az őt megillető kedvezményeket igénybe vehesse. E védendő fogyasztók kaphat­nak részletfizetési kedvezményt és fizetési haladékot évente egy alkalommal, meghatározott feltételekkel, kérhetik előre fizetős mérő felszerelését. Kérésükre biztosítani kell a mérőjük leolvasását a felhasználási helyen, 12 naptári hó­napban egy alkalommal rendkívüli ingyenes mérő – felülvizsgálatot, kérhetik to­vábbá, hogy számlájuk ellenértékét a felhasználás helyén (otthonukban) fizes­sék be, kérhetik különleges mérőhely kialakítását, és szünetmentes áramforrás biztosítását is, amennyiben fogyasztó életét veszélyeztetné az áramellátásból való kimaradása.

Lépjen velünk kapcsolatba

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező